Součástky  

KATEGORIE:

 

 

Aktivní

 • Integrované obvody
 • Paměti
 • Převodníky
 • Operační zesilovače
 • Tranzistory
 • Senzory
 • Diody
 • Optočleny

Pasivní

 • Odpory
 • Kondenzátory
 • Tlumivky
 • Krystaly
 • Transformátory
 • Filtry

Elektromechanické

 • Konektory
 • Kabely
 • Spínače
 • Relé
 • Potenciometry
 • Mikrofony
 • Napájecí moduly

Naše služby pro Vás:

 • Technická podpora od návrhu po výrobu
 • Zákaznicky orientovaná logistika pro dodávky součástek
 • Dovážíme a prodáváme součástky na zakázku pro výrobu i ostatní odběratele
 • Součástky a komponenty do prostředí se zvýšenými nároky (teplota, mechanická odolnost)
 • Široký sortiment podporovaných dodavatelů
 • Dodáváme součástky pro všechny oblasti řešení (energetika, IT, doprava, mobilní komunikace,bezpečnost, a další oblasti)
 • Dodáváme součástky i  s omezenou dostupností nebo nabízíme náhrady se stejnými parametry
 • Možnost zápůjčky demo produktů