IT služby  

Podporujeme řešení od těchto výrobců:

Fujitsu Technologies

Cisco systems

ASUS

DELL

IBM

EMC

Canon

OKI

HP

ACER

APPLE

SAMSUNG

Panasonic

Hitachi

CA

Microsoft

Logitech

...

 

 

 

 

 

itslužby (itsluzby.png)

 

 

PRODUKTY

INSTALACE A KONFIGURACE SYSTÉMŮ

Aplikační platforma
V této oblasti se zaměřujeme zejména na SQL server a to od verze SBS (Small Business Server) až po enterprise řešení po Windows 2012 clustery. Řešení jsme schopni dodat včetně vybudování clusteru. Každá rozsáhlejší instalace je ještě před zahájením dopodrobna analyzována, je navržen vhodný hardware tak, aby výsledný systém splňoval požadavky zákazníka. K instalovaným systémům nabízíme jednak vlastní správu formou pravidelných návštěv, tak vyškolení obsluhy a návrhy údržby vlastními prostředky.

Bezpečnost
Chápeme jako komplexní řešení všech oblastí, které se této problematiky dotýkají. Jedná se zejména o ochranu IS proti průnikům zvenčí.
Další součástí ochrany IS proti vnějším vlivům je antivirová a antispamová ochrana, kde vsázíme na osvědčené dodavatele těchto systémů.
Nedílnou součástí bezpečnosti je i ochrana dat. V této oblasti nabízíme opět systémy zavedených společností zejména kvůli stabilitě a také podpoře.
Další kapitolou, která se také týká bezpečnosti je dostupnost. Zde nabízíme implementace řešení automatické obnovy systému v případě jakéhokoliv výpadku. Důraz klademe zejména na rychlost obnovy (serverů i stanic), protože výpadek jakéhokoliv článku pracovního procesu může znamenat zbytečné náklady.

Technologická podpora infrastruktury
Tato kapitola je oddělena od běžné podpory protože probíhá pomocí technologií. První takovou oblastí jsou skupinové politiky pomocí kterých je možno nastavit uživatelské prostředí tak, že je pro uživatele pohodlné a na druhou stranu nabízí velice snadnou správu a ochranu proti nechtěnému poškození ze strany uživatele.
Pokud dojde k nějaké závadě, ať už softwarové, nebo k poruše hardware lze stanici díky technologii RIS (Remote Installation services) obnovit do původního stavu doslova do několika minut.
Pomocí další technologie – WSUS (Windows Software Update Service) dosahujeme toho, že všechny systémy v rámci sítě jsou pravidelně a bezpečně aktualizovány, takže jsou včas odstraňovány objevené chyby v software a systémy jsou odolné proti stále se vyvíjejícím snahám o porušení systému.
Monitoring – pomocí systému Microsoft Operations Manager (MOM) jsme schopni celý informační systém sledovat a při zvýšení jakékoliv zátěže nad definovanou prahovou hodnotu okamžitě tuto skutečnost zaznamenat a reagovat tak, aby nedošlo k eventuálnímu zhoršení situace.
  

SPRÁVA A PODPORA INFRASTRUKTURY

Po dokončení implementace jakéhokoliv systému u zákazníka se samozřejmě velice rádi postaráme o tento systém i nadále. V této oblasti nabízíme v podstatě 3 úrovně služeb od té nejjednodušší až po řešení správy citlivého prostředí s náročnými požadavky na dostupnost.

Řešení problémů s hodinovou sazbou
Tento způsob podpory je nejjednodušší a hodí se v takových prostředích, která nekladou veliký důraz na dobu možné odstávky. Do této kategorie spadá telefonická podpora, vzdálená správa i osobní návštěva u zákazníka, ale není zde garantována reakční doba, ani jiné podpůrné akce (držení záložního HW na skladě, nadstandardní podpora u dodavatelů HW, SW apod.).

Profylaxe – pravidelné kontroly
Tento způsob podpory je velice vhodný tam, kde je kladen zvýšený důraz na dostupnost technologií, ale běžná správa je řešena personálem zákazníka. Pravidelné kontroly jsou prováděny buďto pomocí vzdáleného přístupu, nebo přímo u zákazníka. Při kontrolách se zaměřujeme na proaktivní kontrolu funkce operačního systému a aplikací tak, aby se předešlo možnému blížícímu se výpadku.
Díky velice úzké vazbě s výrobci jak HW, tak SW získáváme informace o případných problémech se značným předstihem a můžeme tak velice rychle reagovat na vzniklé problémy i u zákazníka.
Odhadovaná doba strávená na 1 serveru -30 minut
Odhadovaná doba strávená na 1 stanici - 10 minut

Servisní smlouva
Tento způsob správy preferujeme všude tam, kde je kladen vysoký důraz na dostupnost technologií a všude tam, kde se nevyplatí investovat do vlastního IT personálu. Tato správa probíhá jednak pomocí pravidelných kontrol systému (viz. odstavec Profylaxe) a dále smluvní pohotovostí s garantovanou dobou odezvy. Při vzniku problému je tento problém řešen v postatě okamžitě telefonicky, popřípadě vzdáleným přístupem, závažnější problémy výjezdem k zákazníkovi.
Součástí této služby může být i nadstandardní podpora formou držení záložního hardware, či zajištění nadstandardní podpory u výrobce (Microsoft Premiér Support apod.).